Chợ Tốt

Cần Tuyển Nam Giao Gas Xe Máy.

6.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

Có thể chọn cách thức hưởng lương. Môi trường năng động, thật thà vui vẻ

Nhấn để hiện số: 094395 ***
Bình An
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Có thể chọn cách thức hưởng lương. Môi trường năng động, thật thà vui vẻ

Nhấn để hiện số: 094395 ***
Bình An
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
094395 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »