Chợ Tốt

Tuyển Dụng Sau Tết

Từ 7.500.000 đ/tháng đ

1. Nhân sự: 01 ngươi; Y/c: ít nhất 1 năm kinh nghiệm; Lương: 5tr-7tr 2. Thiết kế rập: 01 người; Y/c: biết sử dụng phần mềm Gerber, biết làm rập tay; Lương 10tr-12tr. 3. Theo đơn: 01 người; Y/c: ít nhất 2 năm kinh nghiệm; Lương: 7tr trở lên. 4. QC: 02 người: Y/c: 2 năm kinh nghiệm ngành may mặc; Lương: 8tr trở lên (chấp nhận đi công tác xa – phí công tác ăn,ở, …) 5. Thống kê: 02 người; Y/c: ít nhất 01 năm kinh nghiệm ngành may mặc; Lương: 5tr-8tr. 6. Thủ kho: 01 người; Y/c: 2 năm kinh nghiệm (ưu tiên bên ngành may mặc); Lương: 6tr-8tr. 7. Phụ kho: 03 người; Lương: 5tr-6tr. 8. Thợ may: 200 người; Y/c: biết các loại máy cơ bản; Lương sản phẩm (5tr-8tr trở lên) . 9. Kiểm hàng (kcs): 03 người; Y/c: ít nhất 3 năm kinh nghiệm bên ngành may mặc; Lương: 5tr-7tr trở lên. 10.Thợ máy: 02 người: Y/c: biết sửa tất cả các loại máy may, điện, nước; Lương 7t trở lên. 11. Thợ Ủi: 05 người; Y/c: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ngành may mặc; Lương 5tr-7tr trở lên.

Nhấn để hiện số: 093120 ***
nhi
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

1. Nhân sự: 01 ngươi; Y/c: ít nhất 1 năm kinh nghiệm; Lương: 5tr-7tr 2. Thiết kế rập: 01 người; Y/c: biết sử dụng phần mềm Gerber, biết làm rập tay; Lương 10tr-12tr. 3. Theo đơn: 01 người; Y/c: ít nhất 2 năm kinh nghiệm; Lương: 7tr trở lên. 4. QC: 02 người: Y/c: 2 năm kinh nghiệm ngành may mặc; Lương: 8tr trở lên (chấp nhận đi công tác xa – phí công tác ăn,ở, …) 5. Thống kê: 02 người; Y/c: ít nhất 01 năm kinh nghiệm ngành may mặc; Lương: 5tr-8tr. 6. Thủ kho: 01 người; Y/c: 2 năm kinh nghiệm (ưu tiên bên ngành may mặc); Lương: 6tr-8tr. 7. Phụ kho: 03 người; Lương: 5tr-6tr. 8. Thợ may: 200 người; Y/c: biết các loại máy cơ bản; Lương sản phẩm (5tr-8tr trở lên) . 9. Kiểm hàng (kcs): 03 người; Y/c: ít nhất 3 năm kinh nghiệm bên ngành may mặc; Lương: 5tr-7tr trở lên. 10.Thợ máy: 02 người: Y/c: biết sửa tất cả các loại máy may, điện, nước; Lương 7t trở lên. 11. Thợ Ủi: 05 người; Y/c: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ngành may mặc; Lương 5tr-7tr trở lên.

Nhấn để hiện số: 093120 ***
nhi
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093120 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »