Chợ Tốt

Tuyển 100 Công Nhân Đứng Máy In

8.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

Nhà máy Avery Dennison Yeu cầu:Đứng máy in,vận hành máy,kiểm tem Không yêu cầu bằng cấp Được hưởng tất cả phục lợi

Nhấn để hiện số: 090579 ***

Nhà máy Avery Dennison Yeu cầu:Đứng máy in,vận hành máy,kiểm tem Không yêu cầu bằng cấp Được hưởng tất cả phục lợi

Nhấn để hiện số: 090579 ***
090579 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »