Chợ Tốt

Nữ Kế Toán

6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng đ

Công ty cổ phần Thế Giới Bảng Sài Gòn, tại KCN Tân Kim mở rộng tuyển Kế toán viên: - Phân loại hóa đơn chứng từ theo từng phần hành kế toán - Đối chiếu hóa đơn chứng từ với hợp đồng, các đề xuất & quy định của công ty để đảm bảo tính hợp lệ về mặt nội bộ - Hạch toán số liệu từ chứng từ gốc vào phần mềm - Thực hiện kê khai thuế hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định của nhà nước - Giao dịch với ngân hàng - Làm việc từ 8-17h thứ 2 đến hết thứ 7

Nhấn để hiện số: 090478 ***

Công ty cổ phần Thế Giới Bảng Sài Gòn, tại KCN Tân Kim mở rộng tuyển Kế toán viên: - Phân loại hóa đơn chứng từ theo từng phần hành kế toán - Đối chiếu hóa đơn chứng từ với hợp đồng, các đề xuất & quy định của công ty để đảm bảo tính hợp lệ về mặt nội bộ - Hạch toán số liệu từ chứng từ gốc vào phần mềm - Thực hiện kê khai thuế hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định của nhà nước - Giao dịch với ngân hàng - Làm việc từ 8-17h thứ 2 đến hết thứ 7

Nhấn để hiện số: 090478 ***
090478 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »