Chợ Tốt

Tuyển 02 Công Nhân Bốc Xếp

5.000.000 - 7.000.000 đ/tháng đ

Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam Tuyển công nhân bốc xếp làm việc tại kho ca 2 16:00 -24:00 thứ Hai đến thứ Bảy Tham gia BHXH, BHTN 24/24 khi ký hợp đông chính thức Lương tháng 13, Thưởng theo kết quả kinh doanh Công ty

Nhấn để hiện số: 093871 ***
Phuong
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam Tuyển công nhân bốc xếp làm việc tại kho ca 2 16:00 -24:00 thứ Hai đến thứ Bảy Tham gia BHXH, BHTN 24/24 khi ký hợp đông chính thức Lương tháng 13, Thưởng theo kết quả kinh doanh Công ty

Nhấn để hiện số: 093871 ***
Phuong
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093871 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »