Chợ Tốt

Vợ Chồng Em Đang Cần Công Việc Làm Thời Vụ

250.000 - 300.000 đ/ngày đ

vợ chồng em đang cần công việc lương tuần để xoay sở kinh tế gia đình.mong anh chị giúp đơ.camr ơn chợ tốt đã duyệt tin

Nhấn để hiện số: 098254 ***
cu lỳ
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

vợ chồng em đang cần công việc lương tuần để xoay sở kinh tế gia đình.mong anh chị giúp đơ.camr ơn chợ tốt đã duyệt tin

Nhấn để hiện số: 098254 ***
cu lỳ
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
098254 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »