Chợ Tốt

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

4.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

-Tư vấn và thuyết phục khách hàng tham gia các khóa học Tiếng Anh của ITP Education Vietnam - Lên kế hoạch và thực hiện việc tìm kiếm các nguồn khách hàng tiềm năng. - Chịu trách nhiệu doanh số hàng tuần, hàng tháng của cá nhân. - Xây dựng niềm tin và hỗ trợ học viên hiện tại nhằm gia tăng số lượng học viên thông qua kênh giới thiệu và tái đăng ký học viên. - Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho học viên

Nhấn để hiện số: 094928 ***
Louis
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

-Tư vấn và thuyết phục khách hàng tham gia các khóa học Tiếng Anh của ITP Education Vietnam - Lên kế hoạch và thực hiện việc tìm kiếm các nguồn khách hàng tiềm năng. - Chịu trách nhiệu doanh số hàng tuần, hàng tháng của cá nhân. - Xây dựng niềm tin và hỗ trợ học viên hiện tại nhằm gia tăng số lượng học viên thông qua kênh giới thiệu và tái đăng ký học viên. - Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho học viên

Nhấn để hiện số: 094928 ***
Louis
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
094928 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »