Chợ Tốt

Biết Hàn Ron

7.500.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

cty tuyển thợ cơ khí biết hàn tít inox. ưu tiên có kinh nghiệm

Nhấn để hiện số: 090374 ***
PHƯỢNG
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

cty tuyển thợ cơ khí biết hàn tít inox. ưu tiên có kinh nghiệm

Nhấn để hiện số: 090374 ***
PHƯỢNG
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090374 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »