Chợ Tốt

Tuyển 5 Bảo Vệ Trực Cổng CTY Tại KCN Hạnh Phúc Đức

6.000.000 - 7.000.000 đ/tháng đ

trực ca ngày, ca đêm CTY tại Kcn hạnh phúc đức hòa hỗ trợ nhà đội,, bao cơm ko cần hồ sơ có chứng minh vào nhận việc ngay

Nhấn để hiện số: 091549 ***

trực ca ngày, ca đêm CTY tại Kcn hạnh phúc đức hòa hỗ trợ nhà đội,, bao cơm ko cần hồ sơ có chứng minh vào nhận việc ngay

Nhấn để hiện số: 091549 ***
091549 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »