Chợ Tốt

Tuyển 10 Lao Động Phổ Thông

5.100.000 đ/tháng đ

CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI GỖ BÙI VĂN - Tuyển 10 nam lao động phổ thông, tuổi từ 18 đến 50, sức khỏe tốt. - Lương 5.100.000 đ/tháng, làm từ thứ 2 đến thứ 7, từ 7h30 đến 16h30 tăng ca tính riêng. - Hỗ trợ com trưa tại công ty. - Đồng phục, bảo hộ lao động. - BHXH, thưởng tết.

Nhấn để hiện số: 093755 ***

CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI GỖ BÙI VĂN - Tuyển 10 nam lao động phổ thông, tuổi từ 18 đến 50, sức khỏe tốt. - Lương 5.100.000 đ/tháng, làm từ thứ 2 đến thứ 7, từ 7h30 đến 16h30 tăng ca tính riêng. - Hỗ trợ com trưa tại công ty. - Đồng phục, bảo hộ lao động. - BHXH, thưởng tết.

Nhấn để hiện số: 093755 ***
093755 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »