Chợ Tốt

Nhân Viên Trung Tâm Bảo Hành

5.500.000 - 6.000.000 đ/tháng đ

Trung tâm bảo hành Samsung Long An tuyển 01 vị trí tiếp nhận bảo hành Công việc: - Tiếp xúc khách hàng cá nhân / đại lý có nhu cầu bảo hành hoặc sửa chữa - Kiểm tra ngoại quan, tư vấn về chính sách bảo hành - Lên phiếu dịch vụ trên hệ thống - Chuyển máy / phiếu cho kỹ thuật - Hướng dẫn sử dụng sản phẩm - Hướng dẫn thanh toán bằng tiền mặt / quẹt thẻ cho khách hàng - Đóng phiếu trên hệ thống để hoàn thành quy trình - làm các báo cáo kiểm phiếu, báo cáo bàn giao máy theo yêu cầu của công việc Yêu cầu công việc: - Biết sử dụng tin học văn phòng word, excel - Cẩn thận trong công việc Thời gian làm việc: T2 - T7: 8h - 17h chủ nhật lễ tết nghỉ theo quy định Ưu tiên các bạn gần nhà

Nhấn để hiện số: 092350 ***

Trung tâm bảo hành Samsung Long An tuyển 01 vị trí tiếp nhận bảo hành Công việc: - Tiếp xúc khách hàng cá nhân / đại lý có nhu cầu bảo hành hoặc sửa chữa - Kiểm tra ngoại quan, tư vấn về chính sách bảo hành - Lên phiếu dịch vụ trên hệ thống - Chuyển máy / phiếu cho kỹ thuật - Hướng dẫn sử dụng sản phẩm - Hướng dẫn thanh toán bằng tiền mặt / quẹt thẻ cho khách hàng - Đóng phiếu trên hệ thống để hoàn thành quy trình - làm các báo cáo kiểm phiếu, báo cáo bàn giao máy theo yêu cầu của công việc Yêu cầu công việc: - Biết sử dụng tin học văn phòng word, excel - Cẩn thận trong công việc Thời gian làm việc: T2 - T7: 8h - 17h chủ nhật lễ tết nghỉ theo quy định Ưu tiên các bạn gần nhà

Nhấn để hiện số: 092350 ***
092350 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »