Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Bán cặp ghế xưa, đã vệ sinh làm đẹp

2.000.000 đđ   

Cặp ghế cũ, bao nhiêu năm rồi, làm đẹp lại vẫn dùng tốt. Gỗ xưa, được cái bền đẹp mãi với thời gian.

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Ghế dựa
Chất liệu
Chất liệu: Gỗ