Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

cần bán bàn gỗ mít và trai..bàn nhà tự làm

35.000.000 đđ   

Bàn gốc mít..ghế gỗ trai..bao đẹp..túng quá bán ..

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Bàn cà phê