Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

7 bộ...1bộ 1000.000đ

1.000.000 đđ   

Sắt vuông ,gỗ thông ...1m..×1.5m............dự không sài nên bán lại

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Bàn ăn
Chất liệu
Chất liệu: Gỗ