logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

2bàn sopha

600.000 đđ   

Mặt bàn bằng đá Chân kim loại Một bàn lớn 1 bàn nhỏ

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Khác
Chất liệu
Chất liệu: Khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì