Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Cặp ghế xoay Hàn quốc có ty ben hơi lên xuống

1.100.000 đđ   

Để lại cho ace nào cần cặp ghế xoay Hàn Quốc có ty ben bằng hơi lên xuống, ghế nặng, đẹp và chắc chắn, tiếp người thiện chí có bớt, không nhận SMS do công việc. Cảm ơn chợ tốt

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Khác
Chất liệu
Chất liệu: Khác