Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

bán bộ bàn ghế hộp thời xưa

65.000.000 đđ   

Bộ hộp thời xưa đã làm lại pu sạch đẹp vân chun rất nhiều ai cần hiểu biết về gỗ alo

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Khác
Chất liệu
Chất liệu: Gỗ