Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

bàn trà

10.500.000 đđ   

Bàn trà gỗ c việt 1 bàn 6 đôn vân đẹp hàng tin lỏi

Tình trạng
Tình trạng: Mới
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Ghế đẩu
Chất liệu
Chất liệu: Gỗ