Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

bán

20.000 đđ   

Bát đĩa thời bao cấp ưu tiên mua hết chưa tính phí sip

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Khác