Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Thanh lý máy sấy bát mới chưa qua sử dụng

1.300.000 đđ   

Mấy sấy bát Thương hiệu kangaroo Máy còn mới chưa qua sử dụng

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Khác
Thương hiệu
Thương hiệu: Kangaroo