Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

bếp từ nhật

4.700.000 đđ   

Muốn đổi bếp âm nên pass lại em bếp nhật bãi

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Bếp từ