Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

hoa giấy như hinh

10.000.000 đđ   

Hoa giấu như hình táng rộng 3 m cao 4 m vanh cây chừng 40cm

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh ngoài trời