Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Phát tài núi

100.000 đđ   

Phát tài núi Là loài cây dễ trồng và dễ chăm sóc Trồng được trong nhà

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh trong nhà