Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

bán

5.000.000 đđ   

Cây khế ngọt mấy chục năm quả ngọt sai gia chưa phí sip

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh ngoài trời