Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Mai dão cao 1m6 thân37cm (trồng từ hột)

40.000.000 đđ   

Đến tại nhà để biết thiêm thông tin chi tiết hoạc liên hệ zalo

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh ngoài trời