Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Gl mai chiếu thủy trung nu

12.000.000 đđ   

Mai chiếu thủy trung nu hơn 30 năm tuổi. Cây già đanh.bệ đẹp

Tình trạng
Tình trạng: Mới
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh ngoài trời