Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 3 tháng trước

Hoa giấy có nhiều màu đang mùa ra hoa đẹp

50.000 đđ   

Hoa giấy đang có hoa, có chậu treo, có nhiều màu làm cảnh trang trí đều ok

Tình trạng
Tình trạng: Mới
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh ngoài trời
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì