Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

NGUYỆT QUẾ lá nhỏ tàng ấn chi cành già

18.000.000 đđ   

NGUYỆT QUẾ lá nhỏ tàng ấn chi cành già GL. *** (zalo) Hoành Thân 33 , Cao 84 , táng 113cm

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh ngoài trời