Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

đồ trưng bày

20.000 đđ   

Cần để lại mấy món đồ để anh em trưng bày, sử dụng hơn 15 năm vẫn còn lên nước

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Đồ trang trí trong nhà