Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Nhân căt sūa bon sai thay phân thuoc mai ,đao

150.000 đđ   

Nhân cãt sua mai ,đao va chuyēn dao ky thuãt cho anh chi em chua co kinh nghiêm trông mai, đao trên chãu minh đa co kinh nghiêm 20 năm nay cac anh chi co nhu câu thi aló em se phuc phu tai nha cam on moi nguoi tin cây lâu nay nam moi chuc moi nguoi suc khoe

Tình trạng
Tình trạng: Mới
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh ngoài trời