Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Linh Sam quấn đá

1.000.000 đđ   

Linh sam được trồng 3 năm, dáng Bonsai, chậu đẹp

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh ngoài trời