Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

cây sam trái lâu năm nhiều trái

7.000.000 đđ   

Cây sam núi lâu năm dáng thát đổ,chậu đẹp mua về chỉ việc chơi

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cây cảnh ngoài trời