Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng hôm qua

VẸT ĐẸP

1.100.000 đđ   

Chim đẹp màu chuẩn cho ai cần chơi hay ghép ss. Giá: 1trieu1 Nhị bình Hócmôn

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Vẹt
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Chim trống