logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Khướu mun về còn vài em hơn 20 mưoi ngày lồng

1.000.000 đđ   

Khướu mun đã tách hót hàng bóng bộ đẹp cho ae choi.chim đã tét chuẩn

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Khướu
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Chim trống