logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Hút Mật bổi cám sệt hàng bẩy đấu bao tố chất vip

100.000 đđ   

Hàng bẩy đấu sâu bẩy đấu tốt chất tốt dễ vô cám cứng ai yêu gọi hoặc nt sđt cho mình ạ

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Hút Mật
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Chim trống