Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng hôm qua

Yếu Phụng

100.000 đđ   

Chim ai sẩy mình bắt được mình không nuôi loại này chim còn mới lớn rất dạng

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Hoàng Yến
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Chim trống