Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng hôm qua

xác pháo 5 tháng lồng tặng lồng kèm theo

400.000 đđ   

Có con xác pháo nuôi 5 tháng Chim hót nhiều Treo là hót

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Hút Mật
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Chim trống