logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

hút mật 7 màu

1.200.000 đđ   

1.5 mùa chim long mới Hot ra bộ múa hot ca ngay

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Hút Mật
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Chim trống