logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

khướu 68

350.000 đđ   

Lòng 68 nan to biên hoà Có sip Không mặc cả

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Khướu
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Khác (không xác định được)