logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Cần bán gốc bẫy đấu đồng nai

500.000 đđ   

Chim mình bẫy Lúc bẫy về lông đen đít đỏ Mùa thay lông đầu ra lông trắng cánh và đuôi Mùa nay sao lại thành đen

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Chào Mào
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Chim trống