Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng hôm qua

chim sáo giao lưu chào mào bông

3.000.000 đđ   

có con chim sáo nói và hót suốt ngày cần giao lưu con chào mào bông

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Sáo
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Chim trống