logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

chào mảo hai mùa hót tốt!

1.500.000 đđ   

Dọn nhà chỗ mới không nuôi được đảnh phải để lại cã bộ cho ae nảo thích thể loại này xin liên hệ anh Trung bận làm không tiếp được tin nhắn ae thông cảm . Cãm ơn chợ tốt đã duyệt tin!

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Chào Mào
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Chim trống