Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng hôm qua

Chim Việt chuẩn bị ss

500.000 đđ   

Đang cần tiền nên bay cặp Chim Việt chuẩn bị ss kv Vĩnh Long

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chim Cu Gáy
Độ tuổi
Độ tuổi: Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính
Giới tính: Khác (không xác định được)