logo
logo
Tin cá nhân đăng 1 tháng trước

nhật lai phốc sóc size mini

1.200.000 đđ   

Rất ngoan dễ chăm dễ nuôi. Bố phốc sóc mẹ nhật mini. Bố dưới 2kg mẹ 3kg.

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Phốc Sóc
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ