Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 6 ngày trước

Chó pooldle

3.000.000 đđ   

nhà có việc cần bán cho ngoan , nghe lời có nhận ship

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Poodle
Độ tuổi
Độ tuổi: Khác (không xác định được)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Trung bình