Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 3 ngày trước

cogri cái 7 tháng

4.500.000 đđ   

cogri cái 7 tháng tim ngừa sổ giun đầy đủ

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Corgi
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó nhỏ (dưới 1 năm tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Lớn