logo
logo
Tin bán chuyên đăng hôm qua

chó poodlle tiny cá sinh viên

2.000.000 đđ   

Poodlle tiny Tim ngừa sỗ giun đầy đủ Bảo hành thuần chủng trọn đời 100%

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Poodle
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ