Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng hôm qua

Phóc sóc đực có đủ

4.000.000 đđ   

Phóc sốc đực Một cái

Nhấn để hiện số: 094456 ***
Nhấn để hiện số: 094456 ***
Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Phốc Sóc
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ