logo
logo
Tin bán chuyên đăng hôm qua

phốc sóc nhật mini cute 2.5 tháng

1.599.999 đđ   

Đã phòng ngừa và ssor giun dễ nuôi như cún thường

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Phốc Sóc
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó con (dưới 3 tháng tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ