logo
logo
Tin cá nhân đăng 5 ngày trước

chó Phốc sóc cái tơ đang lên giống

3.000.000 đđ   

Ko muốn nuôi đẻ nên bán bé phốc sóc cái tơ cho ai có nhu cầu nuôi ss. Bé đang lên giống, hoa đang sưng. Hoặc giao lưu bull Pháp

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Chó Phốc Sóc
Độ tuổi
Độ tuổi: Chó nhỏ (dưới 1 năm tuổi)
Kích cỡ thú cưng
Kích cỡ thú cưng: Nhỏ